Welke type lease zijn er mogelijk voor uw onderneming?

Wanneer u een auto wilt leasen komt daar nog wel eens het gebruikelijke jargon bij kijken. Zo kunt u een financiële lease, operationele lease of shortlease afsluiten etc. Om een beetje helderheid in deze jargon te krijgen, zullen we hieronder alle typen lease voor uw onderneming bespreken.

Financiële lease

Bij een financiële lease staat de auto op naam van de lessee. In andere woorden, de auto staat op naam van u als ondernemer of werkgever. Dit betekent dat uzelf verantwoordelijk bent voor zaken als onderhoud van de auto, verzekeringen en het betalen van belastingen. Daarnaast bent u als lessee verantwoordelijk voor het economische risico van de auto. Het kan namelijk voorkomen dat de auto aan het eind van de gebruiksduur minder waard is dan dat bij aanschaf werd verwacht. U zult dan zelf het verlies voor rekening moeten nemen.

Financiële lease betekent daarentegen wel weer dat de auto niet op uw balans komt te staan. De auto staat namelijk bij de leasenemer, ook wel lessor, op de balans. De leasemaatschappij schiet de kosten voor het autogebruik namelijk voor. Als compensatie ontvangt de leasemaatschappij van u maandelijkse terugbetalingen inclusief rente.

Operationele lease

Bij een operationele lease staat de auto zowel op naam als in de balans van de lessor, oftewel de leasemaatschappij. De service wordt in het geval van netto operationele lease niet opgenomen in het operationele leasecontract. In het geval van full operational lease wel. In dit laatste geval zijn alle autokosten (m.u.v. brandstof, verzekeringspremie en autobelastingen) voor de leasemaatschappij. U kunt hierbij denken aan service- en onderhoudskosten.

Er bestaan er binnen operationele lease ook nog twee vormen van lease, namelijk één met gesloten en één met open calculatie. In het eerste geval heeft u in het contract een vast maandbedrag afgesproken met de leasemaatschappij. U heeft geen bijkomende kosten mits u meer kilometers heeft gemaakt dan is afgesproken. U loopt als lessee dan ook geen risico. Dit is echter wel het geval bij een operationele lease met open calculatie. In dit geval deelt u samen met de lessor risico. Als er aan het eind van het contract budget over is, dan krijgt u dit terug. Als er daarentegen budget tekort is, zult u dit verlies moeten aanvullen.

Shortlease

Bij shortlease heeft u een belangrijk voordeel ten opzichte van de overige leasevormen, namelijk een korte termijn qua afname. U kunt een leasecontract van minimaal 2 maanden afsluiten. Het voordeel is dat u minder risico’s neemt en vaker kunt wisselen van type auto. Ideaal voor ZZP’ers en MKB’ers.