Financier je tweedehands Peugeot met een goedkope lening

Ben je toe aan aan een degelijke vervanger voor je huidige Peugeot? Je volgende Peugeot kun je eenvoudig gefinancierd krijgen indien je nog niet een al te zware schuldenlast hebt. Je kunt hiervoor het best een bank benaderen, want daar kom je uiteindelijk toch het voordeligst uit. Interne leningen bij autodealers en snelle leningen bij online geldschieters kennen bijna altijd een hoger rentepercentage. En bovendien zal jouw car bij dergelijke kredieten als onderpand moeten dienen voor het krediet. Bij een banklening wordt het voertuig niet belast.

Goedkope autolening bij een bank

Om de aankoop van jouw tweedehands Peugeot door een bank te laten financieren bestaan er twee opties; een persoonlijke lening en een doorlopend krediet. Een goedkope autolening vinden is meestal een kwestie va geduld.

Een persoonlijke lening, wordt in de praktijk meestal wat sneller verstrekt omdat deze kredietvorm voor beide partijen overzichtelijk en voorspelbaar is. Bij aanvang van de lening krijg je het gewenst bedrag in 1 keer op je betaalrekening gestort en kun je naar de autodealer, of andere verkoper, stappen. De bank stelt vooraf vast in hoeveel maanden (of jaren) je de lening terug zal betalen. Gedurende deze looptijd los je elke maand een vast bedrag af, waarin ook de rente die je aan de bank verschuldigd bent is opgenomen. Op persoonlijke leningen voor de aanschaf van een auto schommelt de bankrente tussen 5 en 7 procent.

Een doorlopend krediet, is een flexibelere manier van lenen. Je mag tot een vooraf vastgesteld bedrag (= kredietlimiet) geld opnemen uit een denkbeeldige pot. Je kunt ervoor kiezen om een bedrag aan te vragen welke precies overeen komt met de prijs van de Peugeot die je wil aanschaffen, of je kunt gaan voor een wat hoger bedrag zodat er nog ruimte overblijft voor de verzekering, lichte reparaties of verfraaiing. Bij een doorlopend krediet ben je nagenoeg vrij om te bepalen wanneer en hoeveel je elke maand terug betaalt. De rente wordt maandelijks berekent op het bedrag dat je uit de reserve hebt opgenomen en schommelt doorgaans tussen 5 en 9 procent.

Wat is een groene autolening?

Enkele banken hebben een variatie op de persoonlijke lening die bestemd is voor de aanschaf van zuinige auto’s (minder CO² uitstoot). Indien jouw Peugeot in de A, B, of C klasse komt op het energielabel (http://www.anwb.nl/auto/kopen/auto-kiezen/energielabel) kom je in aanmerking voor een groene autolening. De rente op dit krediet valt gemiddeld 1 tot 2 procent lager uit dan de rente op een standaard autolening (persoonlijke lening). Doorlopende kredieten kennen geen groene variant.